Zbavte sa tepelných mostov a vlhkosti v domácnosti - Torenit

Zbavte sa tepelných mostov a vlhkosti v domácnosti

Tepelné mosty sú problém, ktorý sa netýka len starších stavieb, ale môže sa objaviť i u novostavieb alebo domov či bytov po rekonštrukcii, prípadne po zateplení. Hlavnou príčinou býva nevhodne zvolená alebo nekvalitná stavebná výplň medzi rámom okien, dverí či portálových systémov a stavebným otvorom alebo nevhodná izolácia. To je potom dôvod vzniku tepelných mostov, úniku tepla, kondenzácie vody a zníženia životnosti stavebnej výplne. S tým priamo súvisí riziko vzniku plesní a tiež vyšší účet za vykurovanie. Pri použití kvalitných podkladových profilov, ako je produkt Torenit®, sa dajú tieto riziká eliminovať. Prečítajte si, čo sú to tepelné mosty, ako a kde vznikajú a ako ich odstrániť.

Čo sú tepelné mosty?

Pojem tepelný most alebo tiež tepelná väzba sa používa pre miesta v stavebnej konštrukcii, kde sa líši teplota, technické vlastnosti a charakteristika daného objektu a kde sú vo vonkajšom prostredí iné podmienky než vo vnútornom. Tepelné mosty sa obvykle objavujú v napojení jednotlivých stavebných prvkov, typicky okien, dverí, portálových systémov, rohov, tepelnej izolácie, stropov, striech apod. V týchto miestach dochádza k výraznejším tepelným tokom a k úniku tepla. V danej časti stavby je potom nižšia vnútorná povrchová teplota.

Špecifickú kategóriu predstavujú stavebné prvky, ktoré vedú cez tepelnú izoláciu. Ak sa jedná o prvok z dostatočne vodivého materiálu, môže celú konštrukciu chladiť a znižovať efekt tepelnej izolácie. Preto sa vždy oplatí staviť na materiály, ktoré sú v súlade so stavebnými normami, alebo sú navrhnuté priamo pre napojenie rôznych stavebných prvkov, ako je napríklad podkladový profil Torenit® spoločnosti TOR Cheb.

Druhy tepelných mostov:

  • stavebné (spojenie dvoch stavebných prvkov alebo konštrukcií)
  • geometrické (rohy, konce stien)
  • systémové (stavebné prvky so slabšou tepelnou izoláciou)
  • konvektívne (prúdenie vzduchu zvyšuje tepelný tok)

TIP: Chcete maximálne ušetriť na výdajoch za energie? Pozrite sa, ako prebieha stavba nízkoenergetického domu.

Kde vznikajú tepelné mosty a čo spôsobujú?

Miesta, kde vznikajú tepelné mosty, sa najčastejšie objavujú tam, kde bola zle postavená konštrukcia stavby a nesprávne zvolená, nekvalitná alebo nesprávne aplikovaná izolácia. Ďalším dôvodom pre vznik tepelných mostov je tiež napojenie dvoch rôznych materiálov z hľadiska ich tepelnej vodivosti, hrúbky a podobne alebo u kombinácie rôznych stavebných postupov (napríklad strechy).

Tepelné mosty vznikajú najčastejšie pri styku konštrukcie horizontálnej/vodorovnej (pripojenie podlahy alebo stropu na steny) a vertikálnej/zvislej (spojenie fasády a steny). Môžetej sa s nimi stretnúť aj okolo okenných rámov, dverí, portálových systémov a balkónov, v miestach, kde je vnútorná stena chladnejšia ako okolitá konštrukcia alebo nad nevykurovanými časťami budov (obvykle stropy pod podkrovím).

Negatívne dopady tepelných mostov spočívajú najmä v tepelných stratách, keď teplo zbytočne uniká z interiéru do vonkajšieho prostredia, a tým sa zvyšujú náklady na vykurovanie. Podľa niektorých výpočtov môžu tepelné mosty spôsobiť stratu až štvrtiny tepelnej energie. Aj preto sa vyplatí pri stavbe, rekonštrukcii alebo zateplení staviť na kvalitné materiály určené presne pre účely na zabránenie úniku tepla a vzniku tepelných mostov. Kompozitný podkladový profil Torenit® je navrhnutý priamo pre montáž stavebných výplní do stavebných otvorov a spĺňa všetky požadované vlastnosti.

Nezanedbateľné je aj zníženie povrchovej vnútornej teploty určitej časti stavebnej konštrukcie, ktoré spôsobuje kondenzáciu vody. Dôsledkom sú potom miesta s ideálnymi podmienkami pre vznik a šírenie plesní, hniloby a drevokazných húb u drevených konštrukcií. Mnohé z týchto plesní sú toxické, s karcinogénnymi účinkami a veľmi škodlivé pre zdravie.

Tepelné mosty môžu byť príčinou degradácie stavebných konštrukcií. Okrem toho, že vlhkosť poškodzuje vnútornú úpravu stien bytu alebo domu a vytvára neesteticky vyzerajúce škvrny na stenách, vodná para  sa môže aj vnútri samotnej konštrukcie vonkajšieho plášťa stavby. Vlhkosť dokáže pozmeniť a oslabiť vlastnosti tepelných izolantov a konštrukcie muriva alebo ich priamo znehodnotiť. Ak vyzrážaná vodná para zamrzne, kryštáliky vody, ktoré zväčšili svoj objem, môžu poškodiť fasádu a konštrukciu.

TIP: Plánujete vlastnú stavbu, rekonštrukciu alebo zateplenie? Spoločnosť TOR Cheb pripravila pre svojich zákazníkov online konfigurátor, kde si môžete v pohodlí domova vybrať podkladové profily presne na mieru.

Ako odhaliť a odstrániť tepelné mosty?

Tepelné mosty sa často nedajú odhaliť voľným okom, ak sa na murivu alebo na omietke v miestnosti neobjavia škvrny od vlhkosti, prípadne ložiská plesní. Bežne sa totiž jedná o skryté poruchy, ktoré je možné odhaliť len meraním povrchovej teploty bezkontaktne termálnou infrakamerou (pyrometrom) alebo kontaktne prostredníctvom tepelného senzoru. Termokamera má tú nevýhodu, že na presné odmeranie je možné použiť ju v chladných mesiacoch, keď je dostatočný rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou teplotou a najväčší tepelný tok. Zároveň do meraní nesmú zasahovať poveternostné vplyvy, ako je dážď, sneh, silný vietor alebo extrémne výkyvy teplôt.

Konkrétne riešenie tepelných mostov závisí od toho, kde vzniká tepelný most a aká je jeho príčina. V ideálnom prípade je problematika tepelných mostov vyriešená už pri samotnej stavbe, čo je ale skôr príklad ideálnej situácie. Účinnou zbraňou pri vzniku tepelných mostov a s nimi spojenou vlhkosťou je dostatočné vetranie. Odborníci doporučujú vetrať radšej intenzívne a nárazovo, napríklad vytvoriť prievan súbežným otvorením okien i dverí. Ako podporný prostriedok je možné využiť aj najrôznejšie pohlcovače vzdušnej vlhkosti a filtračné zariadenia proti plesniam.

Ak sa už v hotovej stavbe stretávate s tepelnými mostmi, existuje riešenie, ktoré je však často nákladné alebo predstavuje pomerne veľký zásah do konštrukcie. Napriek tomu sa dá s tepelnými mostmi a vlhkosťou bojovať. Obvyklým miestom výskytu tepelných mostov je fasáda a obvodové steny. V takom prípade je funkčným riešením zateplenie izolačnými materiálmi, ktoré majú nízku vodivosť. Ten istý postup je možné zvoliť aj na elimináciu tepelných mostov medzi podlahou pivnice a základovou doskou, respektíve vnútornými stenami.

Ďalšou slabinou, čo sa týka úniku tepla u stavieb, bývajú stavebné výplne, ako sú okná, dvere, portálové systémy a tiež napojenie balkónov na stavbu. Stavebné výplne, ktorými uniká teplo, je možné zatepliť zvonku pozdĺž celého ostenia, a ak máte parapety, izolovať priestor nad i pod nimi. Okná a dvere by mali byť štandardne inštalované pomocou tesniacich pások, ktoré prepúšťajú paru a eliminujú prenikanie vlhkosti.

Torenit podkladovy profil

Torenit je optimálny materiál pre montáž a utesnenie okien a dverí.

Podkladový profil Torenit® má pevnú sendvičovú konštrukciu z tvrdých dosiek PET peny s vysokou hustotou a z extrudovaného polystyrénu. Obidve vrstvy sú zlepené D4 polyuretánovým lepidlom. Najväčšou prednosťou Torenitu® je to, že bol navrhnutý špeciálne pre ukotvenie a izoláciu stavebných výplní. Spĺňa všetky stavebné normy, je ľahký, dobre opracovateľný, ľahko sa s ním manipuluje a montáž je veľmi jednoduchá.

Vďaka svojim vlastnostiam spoľahlivo eliminuje tepelné mosty, zabraňuje úniku tepla z interiéru a kondenzácii vody. Do veľkej miery sa tak podieľa na vyššej životnosti nielen stavebnej výplne, ale aj celej stavby. Na stránkach spoločnosti TOR Cheb nájdete online konfigurátor, kde si sami zvolíte parametre podkladových profilov presne na mieru. Vďaka kvalitnej izolácii pri stavbe alebo rekonštrukcii nebudete musieť v budúcnosti riešiť problémy s tepelnými mostmi a s únikom tepla.

Staviate dom či byt alebo rekonštruujete a chcete sa do budúcna vyhnúť problémom so vznikom vlhkosti a únikom tepla? Kontaktujte nás a naši odborníci vám doporučia najlepšie riešenie presne na mieru.