Montáž okien - Torenit

Montáž okien v súlade s normou ČSN 74 6077

Zabudovanie okien, okenných zostáv a dverí do stavebnej konštrukcie sa musí riadiť určitými pravidlami, ktoré stanovuje norma ČSN 74 6077 v Českej republike a jej obdoba STN 73 3134 na Slovensku. Táto norma stanovuje všetky požiadavky, ktoré boli v minulosti dané normalizačnou informáciou TNI 74 6077, a ďalej ich rozširuje a upresňuje. Pri dodržaní normy ČSN 74 6077 je možné garantovať dlhodobo fungujúce zabudovanie okien a dverí. Podkladové profily spoločnosti TOR Cheb vyrobené z produktu Torenit® spĺňajú všetky náležitosti tejto normy.

Moderné trendy v montáži otvorových výplní

V minulosti vznikalo pri montáži otvorových výplní mnoho nejasností, pretože neexistovali zjednotené a ucelené informácie o správnom postupe. Tieto nejasnosti úplne vyriešila norma ČSN 74 6077, ktorá vznikla v roku 2014 a o päť rokov neskôr, v roku 2019, bola aktualizovaná tak, aby zodpovedala ako súčasným požiadavkám na nové stavebné materiály, tak aj neustále sa zvyšujúcim nárokom na energetickú náročnosť budov.

Podkladový profil Torenit® má vynikajúce tepelne izolačné vlastnosti a je ideálny pre montáž okien, dverí a portálových systémov.

Norma ČSN 74 6077 zaručuje, že zákazník, ktorý si objedná stavbu, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu u stavebnej firmy, získa kvalitný štandard. Zároveň pomáha ľuďom, ktorí stavajú alebo rekonštruujú sami, aby presne vedeli, aké pravidlá majú pri montáži okien alebo dverí dodržať. Na druhú stranu nie je táto norma harmonizovaná ani určená a je záväzná iba v prípade, že je napríklad súčasťou zmluvy o stavebnej práci. Z právneho hľadiska sa potom odkazuje na vyhlášku č. 268/2009 Zb. o technických požiadavkách na stavby.

Výhody dodržania normy ČSN 74 6077 / STN 73 3134:

  • nehrozí riziko ohrozenia zdravia osôb a zvierat
  • zaistenie zdravých životných podmienok
  • eliminácia tepelných mostov a s nimi súvisiaca vlhkosť a rast plesní
  • minimalizácia úniku tepla
  • optimálne tepelne izolačné vlastnosti

Ako na montáž okien a dverí podľa pravidiel

Aby bolo zabudovanie okien a dverí alebo portálových systémov v súlade s normou ČSN 74 6077 (respektíve s jej slovenskou mutáciou STN 73 3134) je potrebné vyhovieť niekoľkým požiadavkám. Tie sa týkajú predovšetkým polohy okien alebo dverí v stavebnom otvore, ich tvaru a rozmerov alebo spôsobu, akým sú upevnené. Konkrétne sa potom rieši pripojovacia spára, stavebný otvor, presnosť zabudovania, kotvenie a typ montážnych materiálov.

V online konfigurátore spoločnosti TOR Cheb si sami pohodlne navolíte všetky parametre podkladových profilov. V prípade potreby vám ich upravíme na mieru.

Stavebné otvory

Norma ČSN 74 6077 jasne určuje geometrické rozmery stavebného otvoru s ohľadom na zpôsob zabudovania okien a dverí a realizáciu pripojovacej spáry. To znamená, že stanovuje, akým spôsobom sa má urobiť obloženie otvoru z hľadiska horizontálneho i vertikálneho uhlu pohľadu.

U novostavieb s týmto aspektom väčšinou nie je problém a rieši sa skôr pri rekonštrukcii, kde pri vybúraní okien alebo dverí môže dôjsť k narušeniu okolitej stavebnej konštrukcie. Požiadavky na zabudovanie okien, dverí a portálových systémov majú svoje jasne definované tolerancie na geometrickú presnosť stavebného otvoru.

Pripojovacia spára

Pripojovacia spára je kľúčová pre zaručenie čo najlepších tepelne izolačných vlastností. To je jej základná funkcia. Normy ČSN 74 6077 a STN 73 3134 na rozdiel od pôvodného stanovenia TNI 74 6077 definujú difúziu spáry, ktorá zaisťuje jej optimálne odvetrávanie a vysychanie. To sa dá dosiahnúť tak, že vnútorný uzáver pripojovacej spáry je tesnejší, vodotesný a parotesný, zatiaľ čo vonkajší uzáver je tiež vodotesný, ale zároveň paropriepustný. Dodržaním tohoto parametru sa dá zaistiť primárna úloha pripojovacej spáry, ktorá je najdôležitejšia pre ideálnu tepelnú izoláciu.

Torenit je na rozdiel od polyuretánovej peny, polystyrénu a recyklovaného PET navrhnutý špeciálne pre podkladové profily.

Zabudovanie okien a dverí a ich kotvenie

Ďalším parametrom, ktorý norma ČSN 74 6077 upresnila, sú požiadavky na presnosť zabudovania okien, dverí a portálových systémov a ich kotvenie. Podobne ako u geometrickej presnosti stavebného otvoru existuje určitá tolerancia aj pri zabudovaní okien a dverí. Tá ošetruje dva aspekty. Presnosť zabudovania okien a dverí by nemala mať vplyv na vlastnosti výrobku a v žiadnom prípade by nemala ohrozovať ich používateľa.

Norma tiež do značnej miery spresnila kotvenie, kotviace techniky a upevnenie okien, dverí a portálových systémov a definovala typy kotví a spôsob, akým ich používať. V súčasnosti tak nie je možné používať pre kotvenie najrôznejšie tmely a montážne peny, ale je nutné okná a dvere ukotviť skrutkami a vrutmi.

Montážne materiály

Pri montáži okien sa nevyhnete používaniu doplnkových montážnych komponent, medzi ktoré patria hlavne tmely, tesniace a komprimované pásky alebo membrány. Čo sa týka týchto montážnych komponent, norma ČSN 74 6077 sa príliš neodlišuje od svojho predchodcu TNI 74 6077. Naďalej teda určuje, aké sú požiadavky na jednotlivé materiály, akým spôsobom sa majú aplikovať a kde ich používať.

Zmenili sa iba požiadavky na tesniace pásky a použitie montážnych pien. Tá sa v žiadnom prípade nesmie používať ako kotviaci materiál a ani ako uzavretie pripojovacej spáry, ak na to nie je vyslovene určená. Polyuretánová pena by mala slúžiť len ako tepelne izolačný prostriedok. V prípade, že sa na izoláciu používajú membrány, mali by paru prepúšťať zvonku a zvnútra tesniť. Prípustné sú tiež membrány s variabilnou priepustnosťou vlhka.

Norma uľahčuje montáž okien a dverí

Norma ČSN 74 6077, respektíve jej slovenská varianta STN 73 3134, uľahčuje orientáciu pri montáži okien, dverí a portálových systémov. V prípade, že dom či byt stavia alebo rekonštruuje stavebná spoločnosť, má zákazník istotu, že všetko bude podľa pravidiel. Ak niekto stavia alebo rekonštruuje sám, má vďaka norme vodítko, ako postupovať.

Okrem pravidiel, ako postupovať v prípade stavebných otvorov, pripojovacích spár, kotvenia alebo pri výbere montážnych materiálov, je norma tiež doplnená o informatívne prílohy a ilustratívne schémy. V informatívnych prílohách sa dozviete potrebné informácie o možnom vzniku zkondenzovanej pary na oknách vnútri miestností a o spôsoboch, ako tomuto javu predchádzať. Zo schém sa dá zasa vyčítať, ako riešiť uzávery pripojovacích spár a aký tesniaci systém zvoliť.

Norma ČSN 74 6077 je štandard pri montáži okien, dverí a portálových systémov, ktorý uľahčuje prácu stavebným firmám a tým, čo stavajú alebo rekonštruujú sami. Všetky produkty spoločnosti TOR Cheb vrátane podkladových profilov Torenit® tejto norme zodpovedajú.

Ak máte záujem o profesionálne odborné poradenstvo, kontaktujte nás, alebo si sami vyberte materiál pre montáž okien a dverí v našom konfigurátore TOR.