Doporučený postup montáže podkladového profilu Torenit

Doporučený postup montáže podkladového profilu Torenit

Vďaka presnému frézovaniu je možné precizne vyrovnať podklad pre následnú montáž. S Torenitom sa vďaka jeho nízkej váhe ľahko manipuluje.

1Podkladový profil je vyrobený z jedného kusu, alebo je zložený z viacerých častí, ktoré sa pred montážou zlepia vhodným lepidlom (napr.: Silco lepidlo Quick fix, polyuretánové lepidlo).
2Na hornú plochu tepelne izolačného podkladového profilu naneste silikónový tmel tak, aby výsledný spoj bol vodotesný. Podkladový profil sa dá pripevniť k prahu alebo rámu pomocou skrutiek. Tie si môžete objednať v konfigurátore Torenit.
3Prah či rám s tepelne izolačným podkladovým profilom sa vsadí do stavebného otvoru a vyrovná vhodnými podložkami. Podložky musia byť ploché (nie kliny), dlhé min. ako šírka použitého podkladového profilu. Umiestnia sa na okraje prahu, pod stĺpiky a ďalej od seba po 300 mm osovej vzdialenosti. Kotvenie k podkladu sa urobí pomocou vhodných uholníkov.
4Podkladový profil je vďaka svojej konštrukcii odolný voči vlhkosti. Napriek tomu je vhodné vykonať hydroizoláciu z vonkajšej strany. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať pripojovacej spáre a to tak, aby splnila ČSN 74 6077.
5 Pripojovaciu spáru podkladového profilu je potrebné utesniť vhodnou hydroizolačnou fóliou. Pri použití asfaltového pásu je potrebné nahrievať iba tento pás, použitie plameňa priamo na podkladový profil je neprípustné. Povrch podkladového profilu doporučujeme pred nalepením fólie ošetriť adhéznym nástrikom SWS Aerosol Primer.