výmena okien krok za krokom - Torenit

Ako prebieha výmena okien krok za krokom

Okná, podobne ako dvere alebo portálové systémy, predstavujú u stavieb citlivý bod, ktorému je nutné venovať osobitnú pozornosť. Najmä ich osadeniu a utesneniu. Kvalitná stavebná výplň medzi rámom a stavebnou konštrukciou dokáže efektívne eliminovať tepelné mosty, zabraňuje úniku tepla a kondenzácii vody a tiež zvyšuje životnosť stavebnej výplne. Z tohto hľadiska podkladový profil Torenit® spĺňa všetky požiadavky, ktoré sú kladené na stavebnú výplň pri osadzovaní stavebných otvorov, ako sú okná, dvere alebo portálové systémy. Chystáte sa na výmenu starých okien za nové? Pozrite sa, čo celý proces zahŕňa - od plánovania až po dokončovacie práce.

Co obnáša výmena okien

Keď sa rozhodnete rekonštruovať alebo stavať dom, musíte urobiť mnoho rozhodnutí. Ak zanedbáme estetické faktory a dispozičné možnosti, mali by ste mať tiež na zreteli funkčnost a kvalitu jednotlivých stavebných prvkov, ktoré priamo ovlyvňujú kvalitu života a bývania. V tomto ohľade zohrávajú veľkú úlohu stavebné výplne, v našom prípade konkrétne okná. Musíte sa rozhodnúť, z akého budú materiálu, aké budú veľké, koľko bude priečok, a tiež musíte vybrať kvalitný rám alebo spôsob zasklenia okien. Okrem týchto aspektov je tu ešte jeden, ktorý je pre zdravé, pohodlné a kvalitné bývanie zásadný. Tento kľúčový faktor je správna montáž okien, ktorej by ste mali venovať zvýšenú pozornosť.

Montáž okien nie je sama o sebe zložitá, samotnú inštaláciu zvládne šikovný domáci majster. Ale vzhľadom na to, aké vysoké nároky sú kladené na skutočne bezchybné osadenie i 100% funkčné zateplenie a izoláciu, vyplatí sa prácu zveriť odborníkom, ktorí majú s montážou okien bohaté skúsenosti a používajú osvedčené postupy zodpovedajúce stavebným normám. Vďaka profesionálom prebehne montáž rýchlo a bez akýchkoľvek komplikácií. Nezáleží na tom, či montujete alebo meníte plastové či drevené okná, vždy vás čakajú štyri základné kroky:

  • príprava okien a otvorov
  • usadenie okien do otvoru, ukotvenie okien
  • utesnenie okien
  • dokončovacie práce

TIP: Plánujete si kúpiť vlastnú novostavbu? Pozrite sa, ako postaviť dom a 7 dôvodov, prečo stavať s Torenitom.

Príprava okenných otvorov a okien

Skôr než prídu pracovníci stavebnej firmy, je treba pripraviť priestor okolo okna a prístup k nemu. Vzhľadom k tomu, že pracovníci budú manipulovať s pomerne veľkými predmetmi, je vhodné vytvoriť dostatočný priestor okolo okien. To znamená odstrániť všetko, čo by prekážalo pri ich výmene alebo osadení. Zároveň sa tým zabráni poškodeniu predmetov v okolí montáže. To isté platí pre podlahy a podlahové krytiny. Miesta, kde sa budú pracovníci pohybovať, zakryte novinami, kartónmi alebo igelitom, aby ste ich ochránili. Výmena okien môže byť prašná, a preto sa vyplatí predmety, ktoré nie je možné z miestnosti odniesť, zakryť igelitom alebo látkou. Keď budete mať všetko pripravené, urýchlite tým celú montáž.

Pri príprave okenných otvorov a okien môžu nastať dva varianty – meníte staré okná za novší model alebo kupujete nové okná do stavebného otvoru, ktorý ešte nebol osadený. Pri demontáži je potrebné postupovať veľmi opatrne, aby sa čo najmenej poškodilo ostenie, omietka alebo tapety. Pri demontáži sa okná často zničia, ale ak sa tak nestane a chcete si ich ponechať, pred montážou si na nich vyhraďte miesto. Prípadne sa môžete dohodnúť s montážnou firmou, aby staré okná odviezla a zlikvidovala. U nového okna musí byť otvor v rovine a bez nerovností. Zároveň je potrebné vymerať taký rám, ktorý čo najtesnejšie zapadne do otvoru.

Usadenie a ukotvenie okien do otvoru

Stavebné regule, predpisy i nové materiály spôsobujú, že sa stále zvyšuje hmotnosť konštrukcie okien. Preto je ich usadenie a ukotvenie veľmi dôležité. Dnes už nestačí okno usadiť do otvoru a vyplniť tesniacou penou. Stabilita sa dá zaistiť vhodne vybraným podkladovým profilom, který dobre odolá pravidelnému otvárániu a zatváraniu okien alebo silnému nárazovému vetru. Pre ukotvenie sa najčastejšie používajú kotviace skrutky, oceľové kotviace pásky alebo zasadenie okien do špeciálnych profilov. Táto metóda zaisťuje rovnomerný prenos síl v rámci nosnej konštrukcie, znižuje riziko deformácie a straty stability.

TIP: Plánujete vlastnú stavbu alebo výmenu okien? Poradíme vám, ako na montáž okien a dverí podľa pravidiel.

Utesnenie okien a dokončovacie práce

Po inštalácii okien je potrebné doladiť ešte niekoľko finálnych úprav okenného otvoru. V prvom rade je nutné zaistiť dôkladné utesnenie, ktoré zabráni tepelným mostom, kondenzácii vody, únikom tepla a ďalším faktorom, ktoré majú negatívny vplyv nielen na stavbu samotnú, ale tiež na kvalitu bývania. Ak sa spoľahnete na podkladový profil Torenit®, nebudete si musieť s dobre utesnenými stavebnými otvormi vôbec robiť starosti. Spoločnost TOR Cheb má naviac na svojich stránkach online konfigurátor, vďaka ktorému si pohodlne vyberiete všetko, čo budete na montáž potrebovať.

Na záver prichádzajú na rad drobné murárske práce, ako je úprava muriva a omietky okolo stavebného otvoru, utesnenie vonkajšej pripojovacej spáry pozdĺž celého okna a inštalácia okennej lišty. Ak chcete aj parapety (vonkajšie i vnútorné), dôjde k ich usadeniu. V poslednom kroku pracovníci nastavia a upravia okná.

Aká riziká hrozia pri neodbornej montáži okien

Stavebné otvory, ako sú okná, zásadným spôsobom ovplyvňujú nielen kvalitu života v dome či byte, ale aj životnosť celej stavebnej konštrukcie. Výmena okien naviac nie je zadarmo a okná by vám mali slúžiť dlhodobo. Aj preto sa na ich montáži nevyplatí šetriť. Pri neodbornej montáži hrozí mnoho rizík, ktoré vám môžu do budúcna znepríjemniť život.

  • Únik tepla – jednotlivé stavebné prvky na seba musí priliehať tak, aby boli do maximálnej možnej miery funkčné a tesné a zabránili nechcenému úniku tepla, pretože únik tepla sa rovná zvýšeným nákladom na vykurovanie. V súčasnej dobe sú preto nároky na tepelnú izoláciu pripojovacej spáry vyššie než na samotné okná.
  • Vlhkosť a vznik plesní – ak nie je stavebný otvor správne osadený alebo vonkajšia izolácia nie je dostatočne kvalitná, môže dochádzať ke kondenzácii vody a prelínaniu vlhkosti v okolí okien. Vlhkosť je potom hlavnou príčinou vzniku plesní alebo poškodenia vnútornej omietky v okolí okien.
  • Nižšia životnosť – zle osadený stavebný otvor, vďaka ktorému sa kondenzuje voda, vzniká vlhkosť a tepelné mosty, neprospieva nielen stavebnej konštrukcii, ale aj samotným oknám. Najcitlivejšie sú v tomto ohľade drevené okná, u ktorých prenikajúca vlhkosť znižuje životnosť a funkčnosť.
  • Hluk – ďalšie možné riziko pri zle namontovaných oknách je ich znížená zvukotesnosť.

Máte záujem o nezáväzný dopyt podkladových profilov na montáž okien? Kontaktujte nás a naši odborníci vám odpovedia na všetky vaše otázky.