Zateplenie a problematika dverových a okenných výplní a podkladových profilov

Zateplenie a problematika dverových a okenných výplní a podkladových profilov

Efektívne zateplenie domu a výber najlepšej tepelnej izolácie

Zateplenie domu je veľmi častá stavebná úprava nielen u starých domov, ale tiež u novostavieb. Kvalitná tepelná izolácia je síce nákladná, ale investícia do nej sa za pár rokov niekoľkonásobne vráti. V zime minimalizuje tepelné straty, zvyšuje úsporu energie a znižuje náklady na vykurovanie. V lete naopak izoluje dom od tepla a nie je nutné používať tak často klimatizáciu. Výber kvalitnej stavebnej výplne je pre optimálne zateplenie domu či bytu zásadné. Na čo si dať pri výbere pozor a aký materiál si vybrať?

Bežné typy tepelných izolácií i technologické novinky

Asi najväčšie množstvo tepla uniká okolo obvodových stien, podlahami a stropmi. Nezanedbateľnou položkou pri zateplení je aj riešenie úniku tepla cez okná a dvere. Práve u napojení rôznych častí stavby vznikajú ďalšie problémy vďaka takzvaným tepelným mostom. Okrem toho, že tepelné mosty zvyšujú energetickú náročnosť budovy, hrozí v týchto miestach kondenzácia vody, vlhkosti a s nimi spojené riziko vzniku a šírenia plesní.

Zateplenie domu či bytu má nesporné výhody. Kvalitné materiály a spoľahlivý systém sú ekonomické, ekologické, šetrí vašu peňaženku aj životné prostredie a naviac prispievajú k zdravej klíme v domácnostiach. Bežných materiálov, ktorými sa dá budova zatepliť, je niekoľko a každý z nich má svoje výhody i nevýhody. Spoločnosť TOR Cheb ponúka inovatívne riešenie v oblasti podkladových profilov, ktoré rieši problémy bežných materiálov.

Polystyrén

Polystyrén je jednou z najčastejšie využívaných tepelných izolácií. Jeho výhodou je fakt, že sa jedná o veľmi ľahký a najviac cenovo dostupný materiál. Pre zateplenie domu je k dispozícii v dopredu pripravených blokoch z vypenovanej formy alebo vypenovaných kvádrov.

S nízkymi nákladmi na obstaranie je ale spojených aj mnoho nevýhod. Penový polystyrén EPS sa drobí, z tepelne izolačných materiálov má najnižšiu životnosť a nízku teplotnú odolnosť. Extrudovaný polystyrén síce nepohlcuje vlhkosť a je možné ho použiť aj ako hydroizoláciu, ale nie je možné vystaviť ho UV žiareniu.

Minerálna vlna

Minerálna vlna sa vyrába roztavením horniny, najčastejšie kremeňa a čadiča. Vďaka taveniu vzniknú malé vlákna, ktoré sa stlačia a zlepia do dosiek. Jedná sa o trochu drahší materiál, ktorý má dobré izolačné vlastnosti a je parapriepustný i ohňovzdorný. Nevýhodou minerálnej vlny je, že nedokáže odolávať vode a pri styku s vlhkosťou stráca schopnosť tepelnej izolácie.

Okrem toho, že minerálna vlna nie je vhodná na zateplenie domov na mokrom podloží alebo v miestach so zvýšenou vlhkosťou, jej ďalšou nevýhodou je váha. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov je nutné použiť dostatočnú hrúbku izolácie, ktorá tým ale zbytočne zaťažuje konštrukciu domu.

Prírodné materiály

Na výrobu tepelnej izolácie je možné použiť množstvo prírodných materiálov. Osvedčila sa napríklad ovčia vlna. Tá sa všije do špeciálnej tkaniny a používa sa hlavne s ohľadom na ekológiu, napríklad v drevostavbách. Ovčiu vlnu môže nahradiť aj konope. Tento priepustný materiál funguje ako fúkaná izolácia, ktorá je dobre priestupná. V domoch, kde nehrozí riziko vlhkosti, sa používa perlit, čo je hornina, ktorá je dobre odolná proti vysokým teplotám, ale veľmi ľahko nasiakne vlhkosťou a vodou.

Moderné konštrukčné materiály

Pri zateplení plášťa budovy je nutné pamätať aj na správne usadenie a dobré utesnenie okien, okenných systémov a dverí. Práve v miestach, kde sa na seba napájajú rôzne časti budovy, je najväčšia možnosť úniku tepla a vzniku tepelných mostov.

Na trhu existuje množstvo multifunkčných materiálov, ktoré sa dajú použiť v prípadoch, kde bežné izolácie nevyhovujú alebo dokonca nestačia. Obvykle sa jedná o prípady, kde sa drevené alebo hliníkové stavebné otvory dotýkajú s obvodovým murivom. Tieto materiály majú vysokú nosnosť, nezaťažujú silnou vrstvou konštrukciu, dobre sa opracovávajú, pri styku s vlhkosťou nebobtnajú a majú vo všetkých ohľadoch dobré a efektívne izolačné vlastnosti. Unikátom na českom a slovenskom trhu je v tomto ohľade produkt Torenit® od chebskej spoločnosti TOR.

Při výbere tepelnej izolácie rozhoduje:

  • cena
  • technológia
  • vlastnosti materiálu x typ a umiestenie stavby
  • návratnosť investície

Špeciálne podkladové profily Torenit pre okná a dvere

Spoločnosť TOR Cheb vyvinula na trhu s podkladovými profilmi pre okná a dvere vlastný produkt, ktorý má bezkonkurenčné technické vlastnosti a naviac náklady na jeho kúpu nie sú vysoké. Ostatné materiály pre tepelnú izoláciu sú univerzálne a nespĺňajú špecifické požiadavky na podkladové profily.

Torenit® efektívne eliminuje tepelné mosty a zabraňuje kondenzácii vody. Minimalizuje tepelné straty a optimalizuje prúdenie vzduchu. Vďaka jeho unikátnym vlastnostiam a dlhej životnosti sa podstatne zvyšuje tiež životnosť stavebnej výplne.

Naviac je možné Torenit® upraviť a prispôsobiť konkrétnemu systému zákazníka a jeho individuálnym potrebám.

Investície sa pri zateplení domu vyplatia

Výber izolácie pre zateplenie domu vždy závisí na konkrétnych podmienkach. Jednotlivé druhy materiálov dokážu stavbu ochrániť pred únikom tepla, prehrievaním interiéru, vodou, radónom alebo hlukom. U izolácie okien a dverí je potrebné zvoliť také materiály, ktoré dobre ochránia miesta, kde sa stretáva niekoľko rôznych materiálov.

Práve preto sa vyplatí vsadiť na moderné a multifunkčné materiály, ktoré sú efektívne. Počiatočná investícia do nich bude síce väčšia, ale v dlhodobom horizonte ušetríte. Vďaka vynikajúcim izolačným vlastnostiam znížite náklady na vykurovanie budovy v zime a zamedzíte jej prehrievaniu v lete. Zároveň tieto materiály umožňujú optimálnu cirkuláciu vzduchu a zabraňujú tepelným mostom i vzniku plesní. 

Pretože tieto materiály v minimálnej možnej miere absorbujú vodu a nevedú teplo, majú veľmi dlhú životnosť. To znamená úsporu pri ďalšej výmene tepelnej izolácie, ktorá je nevyhnutná u ostatných materiálov. Pri výbere tepelnej izolácie sa vždy vyplatí konzultovať s odborníkmi, ktorí vám navrhnú optimálne riešenie pre váš konkrétny prípad. Aj vďaka tomu na tepelnej izolácii ušetríte.  

Ak máte záujem o profesionálne odborné poradenstvo, kontaktujte nás, alebo si sami vyberte materiál pre montáž okien a dverí v našom konfigurátore TOR.