TORENIT - stavebný materiál pre 21. storočie

TORENIT - stavebný materiál pre 21. storočie

Stále rastúce ceny energií a prevládajúce ekologické rozhodnutia Evrópskej únie vytvárajú už dlhú dobu nesmierny tlak na vlastnosti stavebných materiálov. Zatiaľ čo vlastnosti, ako sú ekonomická náročnosť a základné stavebno-technické parametre, sa sledovali vždy, dnes sa k tomu pridávajú vyššie nároky na ekológiu, životnosť a technické parametre zodpovedajúce úrovni súčasných technických znalostí. Moderné materiály muriva dnes niekoľkonásobne prekonávajú tepelne izolačné vlastnosti škvarobetónových tvárnic a konstrukčné profily súčasných okenných systémov svojimi parametrami prekonali vlastnosti kedysi „výborných“ špaletových okien. Súčasne s týmto dynamickým vývojom sa menia aj stavebné postupy inštalácie otvorových výplní a riešenie detailov napojenia na stavebnú konštrukciu.

V prípade okien a dverí tieto detaily rieši štátna norma ČSN 746077, ale kolesá vývoja sa stále točia. Prichádzajú nové myšlienky a nové výrobky. Na prvý pohľad divoké vízie architektov dostávajú reálnu tvár v podobe presklených stien, portálových systémov a francúzskych skladacích okien aj v našej zemepisnej šírke. Týmto trendom prichádza v ústrety moderný materiál TORENIT.

Ako na výber vhodného podkladu pre osadenie okien a dverí?

Pri montáži okien, dverí, portálových systémov a ostatných rozmerovo a polohovo citlivých výplní obvodových stien rastú požiadavky nielen na cenu a tepelne izolačné vlastnosti podkladových materiálov, ale aj na ich nosnosť, tvarovú stálosť, ľahkú obrábateľnosť a ekonomicky stále náročnejšiu montáž. Na súčasnom trhu je niekoľko materiálov rôznych značiek, súperiacich o pomyselný víťazný stupienok, čo sa týka balíčka všetkých top vlastností. Teraz prichádza výrobca TOR Cheb s novým výrobkom TORENIT, ktorý spája a vylepšuje požadované vlastnosti svojich konkurentov a zároveň rieši nevýhody jednotlivých materiálov. Na podporu tohoto tvrdenia Vás pozývame k malému nahliadnutiu do problematiky:

Na úvod si pripomeňme požadované vlastnosti z hľadiska staviteľa i dodávateľa.

  1. Cena
  2. Tepelne izolačné vlastnosti
  3. Nosnosť
  4. Odolnosť voči vlhkosti a škodcom
  5. Tvarová stálosť
  6. Ľahká obrábateľnosť do najmenších detailov profilácie
  7. Dostupnosť

Recyklovaný polyuretán

Recyklovaný polyuretán je multifunkčný stavebne izolačný materiál. Tento materiál bol pred rokmi vyvinutý predovšetkým ako ekologická náhrada dreva. V súčasnej dobe nájdeme jeho stavebné využitie od plotoviek po kročajovú izoláciu. Predovšetkým nedostatočné tepelne izolačné parametre, vyššia hmotnosť, zvýšená prašnosť pri obrábaní a problematická tvarová stálosť z tohoto vysoko úžitkového materiálu vytvárajú iba náhradu za profesionálne riešenie podkladového profilu.

Sendvič z polyuretánovej peny a XPS polystyrénu

Sendvič z polyuretánovej peny a XPS polystyrénu je prvotriedny materiál z pohľadu tepelne izolačných vlastností. Vďaka ľahkej obrábateľnosti a odolnosti voči vlhkosti je vhodný pre široké spektrum využitia. Bohužiaľ pre jeho relatívne nízku odolnosť voči vysokým teplotám a problematické kotvenie pomocou vrutov nie je ideálnym materiálom pre moderné riešenie. Častým problémom je prevedenie a životnosť detailu naviazania hydroizolácie a podkladového profilu.

Recyklovaný PET vo forme peny

Recyklovaný PET vo forme peny bol do súčasnej doby jediným použiteľným materiálom s vlastnosťami vhodnými pre podkladový profil. Tento materiál má dobré mechanické vlastnosti ako je tvarová stálosť, odolnosť voči vode a vlhkosti, nízka hmotnosť a ľahká obrábateľnosť. Jeho tepelne izolačné vlastnosti síce nedosahujú parametre XPS polystyrénu, ale ponúka relatívne vysokú nosnosť.

Torenit

Torenit je v súčasnej dobe jediný produkt na českom trhu vyvinutý cielene pre podkladové profily. Tento materiál je unikátnym súborom užitných vlastností ideálnych pre profesionálne založenie nielen presklených stien, portálových mechanizmov, francúzskych okien, ale aj ostatných výplní otvorov ako sú vchodové dvere, okná a garážové vrata. V kombinácii s tmelom tvorí najmodernejšie riešenie detailu styku jednotlivých konštrukcií s prvotriednymi parametrami a prakticky neobmedzenou životnosťou.

Neoddeliteľnou súčasťou materiálu Torenit je predajný online konfigurátor, v ktorom sa dá ľahko definovať profilácia a priamo ju aj objednať.
Spoločnosť TOR Cheb ponúka vysokú úroveň služieb, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je možnosť frézovania profilu podľa individuálnych potrieb, vývoj profilácií v spolupráci so zákazníkom a riešenie konkrétnych stavebných situácií na mieru.